Прирачник за локални избори 2021 година

Прирачникот за локални избори во Република Северна Македонија 2021 година дава преглед за локалните избори 2021 година, како и за историјата на локалните избори во земјата, изборниот систем, и учесниците во изборниот процес. По завршувањето на изборите ќе се подготви второ, дополнето, издание на овој Прирачник во кое ќе бидат вклучени резултатите, како и информации за …

Прирачник за локални избори 2021 година Read More »