Македонски

Информација во врска со заклучување на Избирачкиот список

По спроведениот јавен увид, Државната изборна комисија во законски предвидениот рок, согласно член 52 од Изборниот законик, на 24.02.2013 година го заклучи Избирачкиот список и констатира дека:

1. Во избирачкиот список за гласање на локалните избори 2013 година се запишани вкупно 1.743.403 избирачи од кои по општини

 

ОПШТИНА

Броја на избирачки места

Број на гласачи во општини

1

Арачиново

8

8.535

2

Боговиње

30

24.864

3

Брвеница

18

14.157

4

Бутел

31

31.916

5

Врапчиште

27

23.427

6

Гостивар

89

75.139

7

Дебар

24

16.936

8

Долнени

39

10.521

9

Желино

26

20.829

10

Зелениково

15

3.645

11

Јегуновце

20

9.576

12

Кичево

106

48.075

13

Крушево

22

8.050

14

Куманово

128

88.708

15

Липково

26

22.852

16

Петровец

16

7.202

17

Сарај

34

28.444

18

Сопиште

13

4.605

19

Струга

78

56.341

20

Студеничани

21

13.944

21

Теарце

25

20.657

22

Тетово

92

77.570

23

Чаир

62

55.566

24

Чашка

29

5.690

25

Чучер Сандево

14

6.982

26

Шуто Оризари

19

21.489

27

Аеродром

77

63.474

28

Карпош

62

52.506

29

Гази Баба

78

60.638

30

Ѓорче Петров

39

36.100

31

Кисела Вода

68

51.459

32

Центар

66

42.667

33

Македонски Брод

51

5.432

34

Старо Нагоричане

38

3.551

35

Берово

16

11.288

36

Велес

73

46.261

37

Виница

30

17.008

38

Делчево

33

14.974

39

Кочани

56

32.608

40

Кратово

35

8.376

41

Пробиштип

44

13.088

42

Крива Паланка

44

17.169

43

Свети Николе

33

15.012

44

Штип

69

41.573

45

Македонска Каменица

14

6.692

46

Пехчево

9

4.364

47

Градско

10

3.127

48

Зрновци

4

2.618

49

Илинден

19

13.475

50

Карбинци

16

3.241

51

Лозово

9

2.139

52

Ранковце

13

3.109

53

Чешиново Облешево

13

5.788

54

Гевгелија

35

19.391

55

Радовиш

40

23.537

56

Струмица

77

47.424

57

Неготино

25

15.942

58

Прилеп

132

63.431

59

Кавадарци

54

32.029

60

Богданци

10

6.977

61

Валандово

23

10.071

62

Демир Капија

11

3.406

63

Босилово

18

11.842

64

Василево

17

9.919

65

Дојран

8

2.757

66

Конче

10

2.755

67

Кривогаштани

13

4.577

68

Могила

23

5.476

69

Новаци

23

3.027

70

Ново Село

19

11.032

71

Росоман

10

3.321

72

Битола

152

81.373

73

Демир Хисар

40

7.419

74

Охрид

73

50.686

75

Ресен

47

16.526

76

Вевчани

3

2.055

77

Дебарца

28

4.569

78

Пласница

5

4.678

79

Маврово и Ростуша

34

9.416

80

Центар Жупа

15

6.310

 

ВКУПНО

2.976

1.743.403

2. Од вкупно запишаните избирачи, своето право на глас во казнено поправните домови  ќе го остварат 1.446 избирачи.
3. Од вкупно запишаните избирачи, своето право на глас надвор од местото на живеење, ќе го остварат 136 избирачи со статус на внатрешно раселени лица.
4. Од вкупно запишаните избирачи, 443.770 избирачи на 536 избирачки места, ќе гласаат и за Совет на Град Скопје и градоначалник на Град Скопје.

^