Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес

Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија, кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за изборните процеси во земјата од првите повеќе партиски парламентарни избори до денес.

Потребата за создавање на Изборната архива произлегува од непостоење на официјална државна архива на сите документи и податоци за изборните циклуси од прогласувањето на независноста на Република Северна Македонија. Тоа претставува недостиг кој ние како граѓански организации целиме да го надминеме и со тоа да придонесеме кон креирањето јавно достапни податоци за македонската државна историја.

Изборната архива ги опфаќа сите изборни циклуси од 1990 година со достапни документи групирани во 7 секции:

  1. Документ за објавување избори
  2. Избирачки список
  3. Кандидатски листи
  4. Резултати од избори
  5. Извештај од избори
  6. Набљудувачки извештаи од меѓународни и домашни организации
  7. Изборен законик

Изборната архива ги содржи сите документи кои можевме да ги пронајдеме на јавно достапни начини, односно на веб страниците на Државната изборна комисија, Собранието и на невладини организации, преку контакт со домашни организации и преку поднесување на барања за пристап до информации од јавен карактер. Сепак, некои документи сѐ уште не се јавно достапни и останува дополнително да бидат вклучени на Изборната архива. Исто така, голем број на официјални податоци за изборите не се внесени во рамки на конкретни официјални документи, туку нецелосни и несредени егзистираат несигурно во веб просторот. Доколку веб страниците на кои се постирани, од некоја причина престанат да постојат, непознаница е која институција ќе биде одговорна за тоа и каде овие податоци ќе може да се побараат.

Со оваа Изборна архива сакаме да им овозможиме на сите заинтересирани истражувач/ки, новинар/ки, студент/ки и граѓани/ки да имаат единствен директен извор на податоци за изборите во Република Северна Македонија. Исто така, се надеваме дека ќе ги поттикнеме државните институции да ги документираат и архивираат сите официјални држави податоци со цел автентично и официјално да се бележи македонската државна историја.

Доколку имате пристап до некој официјален документ за некој од изборните циклуси од 1990 година, а истиот не е вклучен во архивата, ќе цениме доколку го споделите со нас на мејлот contact@izbornaarhiva.mk .

Со почит,

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС)

Фондација Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија

best replica watches >best clocks swiss replica watch
Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches