Прирачник за претседателските избори 2019 – второ дополнето издание

Второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за претседателските избори во Република Северна Македонија 2019 година“ дава преглед за претседателските избори 2019 година, како и за историјата на претседателските избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата и наодите од изборите. Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може …

Прирачник за претседателските избори 2019 – второ дополнето издание Read More »