Прирачник за претседателски избори 2024 година

Прирачникот дава преглед за претседателските избори 2024 година, како и за историјата на претседателските избори во земјата, изборниот систем и за учесниците на претседателските избори.

По завршувањето на изборите ќе се подготви второ, дополнето, издание на овој Прирачник во кое ќе бидат вклучени резултатите, како и информации за кампањата и изборниот процес во целина.

Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно на следниве линкови:

Македонска верзија на прирачникот

Албанска верзија на прирачникот

Англиска верзија на прирачникот

best replica watches >best clocks swiss replica watch
Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches