Прирачник за претседателските избори 2019 – второ дополнето издание

Второто дополнето издание на публикацијата „Прирачник за претседателските избори во Република Северна Македонија 2019 година“ дава преглед за претседателските избори 2019 година, како и за историјата на претседателските избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата и наодите од изборите.

Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно на следниве линкови:

Македонска верзија на прирачникот

Албанска верзија на прирачникот

Англиска верзија на прирачникот

best replica watches >best clocks swiss replica watch
Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches