Прирачник за парламентарни избори 2020 година – второ дополнето издание

Второто дополнето издание на Прирачникот за парламентарните избори во Република Северна Македонија 2020 година дава преглед за парламентарните избори 2020 година, како и за историјата на парламентарните избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата и наодите од изборите.

Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно на следниве линкови:

 

Македонска верзија на прирачникот

Албанска верзија на прирачникот

Англиска верзија на прирачникот

best replica watches best clocks swiss replica watch
Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches