Прирачник за парламентарни избори 2020 година – второ дополнето издание

Второто дополнето издание на Прирачникот за парламентарните избори во Република Северна Македонија 2020 година дава преглед за парламентарните избори 2020 година, како и за историјата на парламентарните избори во земјата, изборниот систем, информации за кандидатите, резултатите, кампањата и наодите од изборите.

Изданието на Прирачникот е достапно на македонски, албански и англиски јазик и може да се преземе бесплатно на следниве линкови:

 

Македонска верзија на прирачникот

Албанска верзија на прирачникот

Англиска верзија на прирачникот

best replica watches >best clocks swiss replica watch
Panerai Ferrari Replica Panerai Luminor Replica Watches Panerai Luminor Base Replica Panerai Luminor Chrono Replica Replica Panerai Luminor Submersible Watches